Cif Power & Shine universal čistiaci sprej 500 ml
search
  • Cif Power & Shine universal čistiaci sprej 500 ml

Cif Power & Shine universal čistiaci sprej 500 ml

2,20 €
S DPH Doručenie do 3 prac. dní
Množstvo
Na sklade

  Zásady zabezpečenia

Zabezpečené spojenie pomocou SSL certifikátu

  Zásady doručenia

Doručenia do 3 prac. dní ( ak je skladom ) Doručenie do 6-9 prac. dní ( ak nie je skladom )

  Zásady vrátenia

Do 14 dní

Účinný na odolnou mastnotu. Šetrný k povrchům. Ultra Univerzální Odmašťovač čisticí sprej -

díky exkluzivnímu Multi Active System složení obohacenému o  čisticí složky zabezpečuje účinné odstranění i té nejodolnější mastnoty.

Můžete ho použít na různé typy povrchů uvnitř vašeho domu i v jeho okolí, jako sporák, troubu a dokonce i na rámy kol auta nebo motocyklu.

Je šetrný i k nejcitlivějším povrchům jako mramor, sklokeramika a nerezová ocel.

Objevte také jeho mimořádnou účinnost na vašich nejoblíbenějších tkaninách jako je bavlna a  len, anebo při aplikaci na límec či manžety košile.

Návod k  použití:

Nastříkejte na čištěný povrch, nechte působit několik sekund a opláchněte vlhkou houbičkou.

U velmi znečištěných povrchů nechte působit několik minut a poté setřete. Houbičku vždy důkladně vypláchněte před použitím,

aby se  odstranily zbytky jiných čisticích přípravků. Při použití na tkaniny nastříkejte přímo na čištěné místo a vyperte jako obvykle.

Používejte na suché tkaniny.

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-on, Můţe vyvolat alergickou reakci.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P302+P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

1301445,00
3 položky

Mohlo by vás zaujať aj

chat Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.