SERVISNÉ PRÁCE NA PC A REGISTRAČNEJ POKLADNI

za 1h servis na PC - 66€ bez DPH

za 1h servis na RP - 69€ bez DPH