Kliknite na : Tlačivo na odstúpenie od zmluvy

 (Tlačivo sa automaticky začne sťahovať)